polecamy grę

x

Fruit Basket
zagraj
Fruit Basket

Zbierz wszystkie owoce spadające z góry. Musisz to jednak wykonać według kolejności podawanej po prawej stronie. Zła kolejność lub przepuszczenie jakiegoś owocu skutkuje końcem gry.
Sterowanie myszką